Хүнд цохилт (86-р анги)
qhd
Гарсан он: 2006
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Lee Soon-Jae, Na Moon-Hee, Park Hae-Mi
Найруулагч: Kim Byeong-Wook, Kim Cha-Dong, Kim Young-Ki
Хүнд цохилт (85-р анги)
qhd
Гарсан он: 2006
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Lee Soon-Jae, Na Moon-Hee, Park Hae-Mi
Найруулагч: Kim Byeong-Wook, Kim Cha-Dong, Kim Young-Ki
Амжилт өөд (4-р анги)
qhd
Гарсан он: 2019
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Namgung Min, Park Eun-Bin, Oh Jung-Se
Найруулагч: Jung Dong-Yoon
Амжилт өөд (3-р анги)
qhd
Гарсан он: 2019
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Namgung Min, Park Eun-Bin, Oh Jung-Se
Найруулагч: Jung Dong-Yoon
Алтны эзэнт гүрэн (21-р анги)
qhd
Гарсан он: 2013
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Ko Soo, Lee Yo-Won, Son Hyun-Joo
Найруулагч: Jo Nam-Kook
Цэнхэр ном төсөл (S1-Ep8)
qhd
Гарсан он: 2019
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Aidan Gillen, Michael Malarkey, Laura Mennell
Найруулагч: David O'Leary
Хүнд цохилт (84-р анги)
qhd
Гарсан он: 2006
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Lee Soon-Jae, Na Moon-Hee, Park Hae-Mi
Найруулагч: Kim Byeong-Wook, Kim Cha-Dong, Kim Young-Ki
Хүнд цохилт (83-р анги)
qhd
Гарсан он: 2006
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Lee Soon-Jae, Na Moon-Hee, Park Hae-Mi
Найруулагч: Kim Byeong-Wook, Kim Cha-Dong, Kim Young-Ki
Алтны эзэнт гүрэн (20-р анги)
qhd
Гарсан он: 2013
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Ko Soo, Lee Yo-Won, Son Hyun-Joo
Найруулагч: Jo Nam-Kook
Хүнд цохилт (82-р анги)
qhd
Гарсан он: 2006
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Lee Soon-Jae, Na Moon-Hee, Park Hae-Mi
Найруулагч: Kim Byeong-Wook, Kim Cha-Dong, Kim Young-Ki
Хүнд цохилт (81-р анги)
qhd
Гарсан он: 2006
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Lee Soon-Jae, Na Moon-Hee, Park Hae-Mi
Найруулагч: Kim Byeong-Wook, Kim Cha-Dong, Kim Young-Ki
Алтны эзэнт гүрэн (19-р анги)
qhd
Гарсан он: 2013
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Ko Soo, Lee Yo-Won, Son Hyun-Joo
Найруулагч: Jo Nam-Kook
Хүнд цохилт (80-р анги)
qhd
Гарсан он: 2006
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Lee Soon-Jae, Na Moon-Hee, Park Hae-Mi
Найруулагч: Kim Byeong-Wook, Kim Cha-Dong, Kim Young-Ki
Хүнд цохилт (79-р анги)
qhd
Гарсан он: 2006
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Lee Soon-Jae, Na Moon-Hee, Park Hae-Mi
Найруулагч: Kim Byeong-Wook, Kim Cha-Dong, Kim Young-Ki
Амжилт өөд (2-р анги)
qhd
Гарсан он: 2019
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Namgung Min, Park Eun-Bin, Oh Jung-Se
Найруулагч: Jung Dong-Yoon
Цэнхэр ном төсөл (S1-Ep7)
qhd
Гарсан он: 2019
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Aidan Gillen, Michael Malarkey, Laura Mennell
Найруулагч: David O'Leary
Алтны эзэнт гүрэн (18-р анги)
qhd
Гарсан он: 2013
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Ko Soo, Lee Yo-Won, Son Hyun-Joo
Найруулагч: Jo Nam-Kook
Амжилт өөд (1-р анги)
qhd
Гарсан он: 2019
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Namgung Min, Park Eun-Bin, Oh Jung-Se
Найруулагч: Jung Dong-Yoon
Хүнд цохилт (78-р анги)
qhd
Гарсан он: 2006
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Lee Soon-Jae, Na Moon-Hee, Park Hae-Mi
Найруулагч: Kim Byeong-Wook, Kim Cha-Dong, Kim Young-Ki
Хүнд цохилт (77-р анги)
qhd
Гарсан он: 2006
Хэл: Монгол
Жүжигчид: Lee Soon-Jae, Na Moon-Hee, Park Hae-Mi
Найруулагч: Kim Byeong-Wook, Kim Cha-Dong, Kim Young-Ki

Готам-ын бүх ангиуд устгагдсаан. Дахин орохгүй
Admin-тай шууд холбогдох тусламжийн chat-тай боллоо. Онлайн байх үед шууд холбогдоод тусламж авах боломжтой.
Хэрэглэгчийн хүсэлтээр Herbie fully loaded болон Harry Potter бүх анги сэргээгдэлээ.